HOTLINE

0919.40.30.87 - 0983.88.86.87

Phần mềm trả kết quả Pap smears

Ngày Đăng : 02/11/2018 - 11:32 AM

- Phần mềm trả kết quả Pap và kết nối kính hiển vi được nâng cấp mới nhất.
- Khách hàng mua phần mềm Quản lý tổng thể và kết nối máy xét nghiệm được tặng kèm theo phần mềm trả
kết quả Pap miễn phí.
- Phần mềm trả kết quả Pap được chỉnh sửa Form kết quả theo đúng yêu cầu của mọi khách hàng.

 Các tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường