HOTLINE

0919.40.30.87 - 0983.88.86.87

QUẢN LÝ NHA KHOA - TÍNH NĂNG CƠ BẢN

  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận

· Tiếp nhận bệnh nhân mới và cũ.

· Lưu hồ sơ bệnh nhân Mã Vạch.

· Chuyển bệnh nhân vào phòng khám để lập kế hoạch điều trị và báo giá.

· Thu ngân – ghi công nợ.

· Phòng điều trị ghi nhận các lần điều trị.

· Hồ sơ điều trị.

· Đặt lịch hẹn Bác sĩ.

· Quyết toán viện phí.

· Đặt hàng LaBo.

· Chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu.

· Báo cáo thống kê.

· Thống kê doanh thu.

· Truy vấn dữ liệu.

· Kế toán nha khoa.

· Lập bảng kê chi tiết.

· Quản lý thu chi.

· Quản lý kho vật tư.

· Quản ly kho thuốc.

· Quản lý danh mục giá.

· Quản lý phân quyền sử dụng.

· Kết nối Internet chi nhánh.

 

sản phẩm tương tự

Gọi điện
SMS
Chỉ đường